Servicii Consultanţă În Protecţia Mediului

Atic Eco Project asigură următoarele servicii:

 • consultanţă în protecţia mediului, evaluarea impactului asupra mediului, bilanţuri de mediu, memorii tehnice
 • elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii Avizelor şi Autorizaţiilor de mediu
  Respectiv : elaborarea raportului de mediului, raportului de amplasament, raportului de impact asupra mediului, bilanturilor de mediu de nivel 1 si 2 , evaluare adecavata.
 • monitorizarea factorilor de mediu - determinarea emisiilor de poluanţi în apă şi aer, determinarea imisiilor, zgomotului prin laboratoare acreditate RENAR
 • elaborarea documentaţiilor tehnice în vederea obţinerii Avizelor şi Autorizatiilor de gospodărire a apelor
 • consultanţă în poluarea apelor
 • consultanţă în decontaminarea solului
 • consultanţă în managementul deşeurilor:
  • consultanţă în ambalarea / etichetarea deşeurilor: lichide / solide / periculoase / nepericuloase
  • consultanţă în colectarea deşeurilor: lichide / solide / periculoase / nepericuloase
  • consultanţă în transportul deşeurilor: lichide / solide / periculoase / nepericuloase
  • consultanţă în depozitarea deşeurilor: lichide / solide / periculoase / nepericuloase
  • consultanţă în tratarea deşeurilor: lichide / solide / periculoase / nepericuloase
  • consultanţă în recuperarea deşeurilor: lichide / solide / periculoase / nepericuloase
  • consultanţă în eliminarea deşeurilor: lichide / solide / periculoase / nepericuloase
 • consultanţă în reciclarea deşeurilor
 • consultanţă privind Fondul de mediu
 • consultanţă privind regimul precursorilor
 • consultanţă în implementarea, menţinerea şi îmbunatăţirea continuă a unui sistem de management în conformitate cu standardele de referinta ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001.