Externalizare Servicii De Mediu

Atic Eco Project va sigură externalizarea serviciilor de protectia mediului prin:


 • Identificarea problemelor şi necesitatea pentru conformarea cu legislaţia de protecţia mediului
 • Interfaţa cu autoritătile de mediu şi alte părţi interesate
 • Obtinerea /revizuirea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor
 • Obţinerea / revizuirea avizelor şi autorizaţiilor de mediu
 • Identificarea operativă a soluţiilor privind protecţia mediului (poluări accidentale, managementul deşeurilor, alimentarea cu apă şi gospodărirea apelor uzate, gestiunea substanţelor periculoase)
 • Identificarea solutiilor de tratare prin valorificare si eliminare pentru toate tipurile de deseuri provenite din cadrul activitatii societatii dumneavoastra conform legislatiei romanesti in vigoare si a normelor europene, cu referire in special la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor care transpune in legislatia nationala, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile.
 • Consiliere in domeniul managementului deseurilor provenite din activitatea organizatiei dumneavoastra:
 • Stabilirea tipurilor de deseuri, a ierarhiei deseurilor, a subproduselor, ambalajelor, etichetarea acestora, precum si a modului de tratare (eliminare, valorificare) a deseurilor generate din activitatea organizatiei dumneavoastra
 • Intocmirea evidentelor deseurilor si transmiterea acestora ca raportari catre autoritatile competente de mediu, conform legislatiei in vigoare.
 • Intocmirea auditului de deseuri si a programului de prevenire /reducere a cantitatii de deseuri generate din activitatea dumneavoastra.
 • Elaborarea şi evidenţa programelor de monitorizare a calităţii mediului
 • Intocmirea Planului de prevenire şi combatere a poluării accidentale.
 • Alte servicii de mediu in functie de specificul activitatii firmei dumneavoastra.
 • Externalizarea serviciilor de mediu va avea ca rezultat nu numai economisirea de resurse importante ale companiei dumneavoastra ci va asigura cresterea performantei de mediu, reducand astfel riscurile de accidente si amenzi.
 • Amenzile se aplica tuturor agentilor economici inclusiv pentru cei al caror profil de activitate nu impune obtinerea Autorizatiei de mediu.